Simulaatioharjoitukset teollisuuslaitoksille

Cove Trainer on teollisuuslaitoksille kehitetty, pelinomainen harjoitus, jonka avulla todennetaan henkilöstön kyky toimia oikein prosessien muutos- ja häiriötilanteissa.

Harjoituksen tukena on web-sovellus, joka jäljittelee aitoja prosesseja häiriön aikana sekä raportoi harjoitukseen osallistuvien toiminnan QR-tekniikkaa hyödyntäen. Räätälöimme harjoituksen ja sitä tukevan web-sovelluksen yksilölliseksi, kunkin teollisuuslaitoksen omia prosesseja vastaavaksi.

Harjoituksen toimitusaika on noin 2 kuukautta.

Miksi harjoitella Cove Trainerilla?

 • Lainsäädäntö: Harjoitus vastaa lain edellyttämiin, teollisuuslaitoksia koskeviin vaatimuksiin ennaltaehkäistä onnettomuuksia riskienhallinnan sekä sisäiseen pelastussuunnitelmaan liittyvien harjoitusten avulla (Asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta, 18 § ja 20 §).
 • Innostavuus, haastavuus, monipuolisuus: Harjoitus on käytännönläheinen tapa todentaa organisaationne kyky toimia muutos- ja häiriötilanteissa.
 • Kokemuksen kautta oppiminen: Osaaminen voidaan varmistaa omaehtoisella tekemisellä – ei tenttaamalla ja haastattelemalla. Syntyy todellista tietoa toiminnan kehittämiseksi aktiivisen toiminnan kautta.
 • Hiljaisen tiedon välittäminen: Käyttäjien omat tavat toimia ja ajatella poikkeustilanteissa havainnollistuvat. Aäni- ja data-tiedostot jäävät talteen analysointia varten.
 • Toistettavuus: Lisenssin avulla harjoitus voidaan toistaa milloin ja kuinka usein vain.
 • Ulkoinen näkökulma: Saadaan ulkopuolinen arvio skenaarioihin ja henkilöstön osaamiseen liittyen.

Näin saatte harjoituksen käyttöönne

1. Alustava käsikirjoitus ja tarjous
Rakennetaan toiveittenne mukaiset skenaariot. Käsikirjoituksen laajuus vaikuttaa toteutuksen hintaan.

2. Tilaus
Tilaus voi sisältää ensimmäisen harjoituksen lisäksi lisenssin useampien harjoitusten pitämiseksi.

3. Tarkennettu käsikirjoitus
Tilauksen jälkeen käsikirjoitusta tarkennetaan.

4. Sovelluksen toteutus
Ohjelmoidaan sovellus tarkennetun käsikirjoituksen pohjalta.

5. Kenraaliharjoitus
Testataan sovellusta. Tehdään tarkennuksia tarvittaessa.

6. Simulaatioharjoitus ja jälkipuinti
Pidetään harjoitus sovittuna ajankohtana. Harjoituksen jälkeen raportoidaan ja analysoidaan tulokset.

7. Mahdolliset seuraavat harjoitukset
Lisenssin avulla voitte pitää harjoituksia jatkossa myös itse.

Palautteita

 • Vuosiin minulla ei ole ollut näin kivaa töissä – Tom Green, Prefere Finland Oy
 • Turvallisuusjärjestelmämme auditoinnissa saimme hyvin positiivista palautetta näistä harjoituksista – Sari Turunen, Prefere Finland Oy
 • Innostava, vaihteleva, opettava – Janne Haltamo, Akzo Nobel Finland Oy
 • Realistinen, käytännönläheinen, osallistava – Sasu Seppälä, Vesa Pirnes Arizona Chemical Oy
 • Näitä lisää! – harjoituksiin osallistuneet operaattorit
 • Eipä juuri todenmukaisempaa harjoitusta voi olla – operaattori Kemiralla.

Lisätietoa

Cove Trainer -esite >
Cove Trainer -brochure >
Asiakkaitamme >

Tilaa simulaatioharjoitus

DI Erkki Keskitalo
040 575 7040
erkki.keskitalo@happywise.fi