Simulaatiot oppimisessa

Simulaatiot mahdollistavat kokemuksen kautta oppimisen todellisuutta jäljittelevässä ympäristössä. Niitä hyödynnetään esimerkiksi pelastus- ja terveydenhoitoalalla, ja erityisesti silloin kun oikeassa ympäristössä opiskelu on kallista ja riskialtista, tai kun havainnollistaminen ja prosessien toistettavuus on tärkeää.

Tietotekniikan kehittymisen myötä simulaatioiden rakentaminen on nyt entistäkin monipuolisempaa ja helpompaa. Esimerkiksi teollisuuslaitokset harjoittelevat riskeihin varautumista Cove Trainer -simulaatioharjoituksen avulla.

Simulaatiot soveltuvat monelle muullekin alalle, jossa oppimisen tulee olla konkreettista ja kokemukseen pohjautuvaa.

Simulaatio-oppimisen kolme yleisintä vaihetta

  1. Ennen simulaatiota määritellään oppimistavoitteet ja valmistaudutaan opeteltavaan asiaan esimerkiksi katsomalla video, luento tai tutustumalla muuhun materiaaliin.
  2. Itse simulaatiossa opiskelijat toimivat tehdyn käsikirjoituksen pohjalta. He voivat myös toimia erilaisissa rooleissa ja saavat samalla esimerkiksi kokemusta, miltä heistä tuntuu asiakkaan roolissa.
  3. Simulaation jälkipuinnissa (debriefing) analysoidaan yhdessä simulaation tuloksia.

Simulaation etuja

  1. Käytännönläheisyys: innostavaa ja aktiivista oppimista vrt. teoriatiedon opiskelu. Tehokas tapa myös varmistaa, että teoriatieto on siirtynyt käytäntöön.
  2. Riskittömyys: mahdollistaa turvallisen harjoittelun ilman tosielämän riskejä.
  3. Toistettavuus: kerran tehtyä harjoitusta voi toistaa tarvittava määrä.
  4. Hiljainen tieto: yhteisen kokemuksen kautta ns. hiljainen tieto tulee näkyväksi ja muille opiskelijoille jaettavaan muotoon.
  5. Ongelmanratkaisu- ja tiimityötaidot kehittyvät.
  6. Kriittinen ajattelu: Herättää opiskelijan pohtimaan kriittisesti omia työskentelytapojaan ja -asenteitaan.

Tehokasta oppimista simuloiden

Voisiko simulaatio olla tehokas oppimisen väline organisaatiossanne?
Ota yhteyttä ja suunnitellaan teille sopiva simulaatioharjoitus.

Comments are closed.