Palvelu Plussan verkkokoulutus ulottuu valtakunnan joka kolkkaan

Asiakaskohtaamisten tutkimiseen erikoistunut Palvelu Plus Oy hyödyntää HappyWise Traineria eri puolilla Suomea työskentelevien kenttätyöntekijöidensä kouluttamisessa.

Kyselimme käyttökokemuksia noin puolen vuoden käytön jälkeen, ja palaute oli erinomainen.

Erityisesti käyttäjiä ovat ilahduttaneet käytön helppous, ajankäytön tehostuminen sekä työn joustavuuden paraneminen.

 

Tarve

Miten koulutus tapahtui ennen HappyWise Traineria?

Koulutimme kenttätyöntekijöitämme puhelimitse sekä kirjallisen materiaalin avulla. Tällöin haasteina olivat mm. opittujen asioiden testaamisen puuttuminen sekä aikataulujen yhteensovittaminen puhelinperehdytyksen osalta. Puhelinperehdytys vei myös huomattavan paljon aikaa etenkin projekteissa, joissa koulutettavia oli paljon. Puhelinbriiffiin osallistui yleensä vain 1-3 henkilöä.

Miksi valitsitte juuri HappyWise Trainerin?

Ennen valintaa kartoitimme, millaisia työvälineitä ja yhteistyökumppaneita e-oppimiseen liittyen olisi tarjolla. Pyysimme tarjousta noin viideltä yritykseltä ja loppuvaiheen valinnassa mukana oli kolme yritystä. Päädyimme HappyWise Traineriin, koska meille on tärkeää päästä itse luomaan ja muokkaamaan koulutuksia. Tätä ominaisuutta ei kaikissa vaihtoehdoissa ollut. Miellyimme myös kokeiluympäristön ulkoasuun, ja niiden perusteella saimme käsityksen, että HappyWise Trainer voisi olla toimiva ratkaisu meidän tarpeisiimme.

Ratkaisu ja hyödyt

Mitä hyötyä HappyWise Traineristä on ollut teille?

Noin puolen vuoden käytön aikana olemme saavuttaneet selkeitä säästöjä koulutukseen käytetyssä ajassa. Opiskelijoilla on nyt mahdollisuus tehdä koulutus silloin kun se heille parhaiten sopii, mikä on tuonut toimintaan lisää joustavuutta. Lisäksi opiskelijat voivat palata koulutukseen ja kerrata asioita senkin jälkeen, kun he ovat sen kerran suorittaneet.

Mitkä ovat kolme parasta asiaa HappyWise Trainerissa?

  1. Koulutusten tekemisen ja päivittämisen helppous
  2. Ajankäytön tehostuminen
  3. Opiskelijat voivat suorittaa koulutuksen ajan kanssa, silloin kun se parhaiten sopii, eikä se ole kiinni kouluttajan työajoista.

Käyttöönotto ja ylläpito

Kun otitte HappyWise Traineria käyttöön, kuinka hyvin sen jalkauttaminen sujui?

Aluksi meillä oli hieman haasteita koulutusten, käyttäjätunnusten sekä opintosuoritusten hallinnoinnissa. Käytäntö kuitenkin opetti, miten meidän kannattaa niiden kanssa toimia.

Kuinka hyvin esimiehet/kouluttajat oppivat HappyWise Trainerin käytön?

Olemme kokeneet koulutusten rakentamisen e-oppimisympäristöön mielenkiintoisena ja innostavana. Kaikki oppivat käytön helposti.

Entä opiskelijat?

Pääasiassa opiskelijat ovat kokeneet käytön helpoksi.

Kuinka hyvin toimittaja HappyWise on tukenut HappyWise Trainerin käyttöönotossa ja kuinka hyvin HappyWise Traineria kehitetään entistä paremmaksi?

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä siihen, että palautteisiimme on reagoitu nopeasti. Olemme jopa yllättyneet, kuinka nopeasti järjestelmään on tehty toivomiamme muutoksia.

Onko teillä tulevaisuuden suunnitelmia HappyWise Trainerin suhteen?

Meillä on suunnitteilla erilaisia uusia tapoja käyttää Traineria ja aiomme kehittää edelleen jo käyttöönotettua koulutusmallia.

Yleinen palaute

Millaista palautetta olette kuulleet HappyWise Trainerista opiskelijoiltanne?

Opiskelijat ovat olleet ilahtuneita vaihtelusta. Useimmista opiskelu on ollut mukavaa, ja Trainerin visuaalinen ilme on saanut kiitosta. Kehittävää palautetta olemme saaneet enemmänkin koulutuksen sisältöihin sekä testikysymyksiin liittyen.

Entä esimiehiltä?

Koulutuksia tekevät projektipäällikkömme ovat olleet tyytyväisiä Traineriin.

Voisitteko suositella HappyWise Traineria muille yrityksille? Jos, niin erityisesti millaisille?

Suosittelisimme Traineria sellaisille yrityksille, joilla on tapana suunnitella ja toteuttaa itse erilaisia sisäisiä tai asiakkaille suunnattuja koulutuksia.

Yksi monista hyvistä opiskelijapalautteista

Hei, taasen kimppu ruusuja, olen iloinen tästä oppimisympäristöstä. Paljon parempi kun saa tehdä kaikessa rauhassa kuin esim. puhelimitse annettu opastus. Tulee varmennettua kaikki kohdat ja tarvittaessa palata alkuun. Pääasia, että itse hoksaa, että nyt osaan ja saa sitten 100% onnistumisen fiiliksen – kiitos !

Lisätietoa Trainerista

Ominaisuudet ja edut >
Tiedotteet ja työnäytteet >
Siirry HappyWise Traineriin >

 

Comments are closed.