Pelillisiä e-oppimisratkaisuja rajavalvontaan

HappyWise on mukana BODEGA-projektissa, jossa tutkitaan rajavalvontaa sekä kehitetään innovatiivisia ja eettisesti kestäviä sosio-teknisiä ratkaisuja helpottamaan rajavalvojien ja matkustajien toimintaa rajanylityspisteissä.

Projektin aikana HappyWise toteuttaa pelillisiä e-oppimisratkaisuja rajavartijoille.

Horisontti 2020 ja BODEGA

BODEGA on Euroopan Unionin Horisontti 2020 -puiteohjelmaan kuuluva tutkimus- ja innovaatioprojekti, joka toteutetaan 1.6.2015 – 31.5.2018 välisenä aikana, ja johon osallistuu tutkimuslaitoksia, viranomaisia ja yrityksiä eri puolilta Eurooppaa. Projektin vetovastuu on Suomessa VTT:llä.

BODEGA = BOrdDErGuArd, Proactive Enhancement of Human Performance in Border Control

HappyWise ja e-oppiminen

Tiedotteet ja työnäytteet >
HappyWise Trainer >

Comments are closed.