Sujuvaa perehdytystä! Case Meranti

Meranti Siivouspalvelut käyttää henkilöstönsä perehdyttämisen tukena helppokäyttöistä HappyWise Trainer -oppimisympäristöä. Työvoimaintensiivisessä yrityksessä aikaa säästyy muihin tärkeisiin tehtäviin, koska esimiesten tekemä perehdytystyö on vähentynyt ja uudet työntekijät tutustuvat työhönsä itsenäisesti toiminnallisten verkkokurssien avulla.

Lähtötilanne

Aikaisemmin Merantin palveluesimiehet käyttivät runsaasti aikaa uusien työntekijöiden perehdyttämiseen. Yrityksessä työvoiman vaihtuvuus on melko suurta ja jokainen uusi työntekijä perehdytettiin henkilökohtaisten keskustelujen ja paperitulosteiden avulla. Esimiehet myös pyysivät uusia työntekijöitään tekemään erilaisia tehtäviä, mutta niiden suorittamisesta ei voinut kuitenkaan varmuudella tietää, sillä käytössä ei ollut osaamisen seurannan välineitä.

Oppimisympäristö ratkaisuksi

Meranti hankki Trainer-oppimisympäristön, sillä se halusi tehostaa perehdytysprosessiaan.

Lisäksi oppimisympäristön avulla se voisi tehokkaammin panostaa henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen, mikä tällä alalla on selkeä kilpailuetu.

Oppimisympäristön lisäksi Meranti hankki HappyWiselta myös sisällöntuotantopalveluita. Muokkasimme Merantin vanhoista perehdytysaineistoista selkeät toiminnalliset kurssit ja niihin liittyvät kuvitukset, animaatiot ja tehtävät.

Kun oppimisympäristö oli valmis, työntekijät saivat henkilökohtaiset tunnukset ja pääsivät heti opiskelemaan. Henkilöstöä ei tarvinnut perehdyttää erikseen uuden työkalun käyttöön, koska oppimisympäristö on suunniteltu jo valmiiksi hyvin selkeäksi ja helppokäyttöiseksi.

Trainerin avulla perehdyttäminen on Merantissa nykyisin tehokasta ja hallittua ja esimiehetkin voivat seurata opintojen edistymistä. Merantilaiset ovatkin olleet tyytyväisiä uuteen työvälineeseensä ja yrityksessä on myös herännyt tarpeita laajentaa oppimisympäristöä uusilla ammattitaitoa syventävillä kursseilla.

Trainerin edut  Merantille

  • Yrityksen rooli puhtauspalvelualan edelläkävijänä vahvistuu edelleen.
  • Yrityksen palveluiden laatu ja kysyntä kasvavat.
  • Työntekijät omaksuvat työskentelyyn liittyvät asiat nopeasti ja tehokkaasti.
  • Esimiesten aika säästyy muihin tuloksellisiin tehtäviin.
  • Yrityksen imago vahvistuu entisestään uudistuksellisena ja nykyaikaisena työnantajana.

Lisätietoa Trainerista

Trainerin ominaisuudet ja edut >
Tiedotteet ja työnäytteet >
Siirry HappyWise Traineriin >

Comments are closed.