Tamperelainen Serveco perehdyttää työntekijänsä helpolla tavalla HappyWise Trainer -oppimisympäristössä. 

Informaatioteknologia tarjoaa aina vain parempia ratkaisuja myös opiskelulle. Nopeasti muuttuvassa maailmassa uusille e-oppimisratkaisuille onkin selkeä tarve, sillä ne tehostavat oppimista ja tekevät siten eri alojen toimijoista joustavampia ja kilpailukykyisempiä. 

Tuo ohjeet sinne, missä niitä oikeasti tarvitaan. Tutustu uusimpaan ratkaisuumme!

Hyvin toteutettuina verkkokurssit innostavat oppimaan jo pelkästään tekstin ja kuvien avulla. Lisätehoa opiskeluun saat vuorovaikutteisilla peleillä ja tehtävillä. 

Hyvä työilmapiiri rakentuu jokaisen yksilön asenteista ja vuorovaikutustaidoista. Tämän ajatuksen pohjalta aloimme suunnitella leikkimielistä testiä, jonka avulla kaupungin työntekijät pääsevät miettimään omia asenteitaan.

HappyWise on mukana BODEGA-projektissa, jossa tutkitaan rajavalvontaa sekä kehitetään innovatiivisia ja eettisesti kestäviä sosio-teknisiä ratkaisuja helpottamaan rajavalvojien ja matkustajien toimintaa rajanylityspisteissä.

Koska perehdyttäminen on yksi HappyWise Trainerin suosituimpia teemoja, kokosimme vinkit, kuinka rakentaa tehokas perehdytysmateriaali e-oppimisympäristöön.

Toteutimme Oulun ammattikorkeakoululle räätälöityjä pelillisiä tehtäviä HappyWise Trainer -oppimisympäristöön talvella 2014. Asiakkaamme on hyvin tyytyväinen lopputulokseen ja jatkossa opettajat pääsevät tekemään uusia kursseja helposti myös itse.

Meranti Siivouspalvelut käyttää henkilöstönsä perehdyttämisen tukena helppokäyttöistä HappyWise Trainer -oppimisympäristöä. Työvoimaintensiivisessä yrityksessä aikaa säästyy muihin tärkeisiin tehtäviin, koska esimiesten tekemä perehdytystyö on vähentynyt ja uudet työntekijät tutustuvat työhönsä itsenäisesti toiminnallisten verkkokurssien avulla.

Asiakaskohtaamisten tutkimiseen erikoistunut Palvelu Plus Oy hyödyntää HappyWise Traineria eri puolilla Suomea työskentelevien kenttätyöntekijöidensä kouluttamisessa. Kyselimme käyttökokemuksia noin puolen vuoden käytön jälkeen, ja palaute oli erinomainen.

Pelillinen oppimisympäristö Pupa markkinoi puhtausalaa ja kouluttaa alalla työskenteleviä. Opiskelijat löytävät Pupasta siivoustyön menetelmiin ja ainevalintoihin liittyviä kursseja ja tehtäviä, kuten muistipelejä, ristikoita, monivalintakysymyksiä sekä toimistonsiivous- ja ajolinjapelit.

Alakoululaisille suunnattu kestävän kehityksen opetuspeli Growwwings.net opetti ympäristöön liittyviä asioita erilaisten pelien ja tehtävien avulla.