Tamperelainen Serveco perehdyttää työntekijänsä helpolla tavalla HappyWise Trainer -oppimisympäristössä. 

Hyvä työilmapiiri rakentuu jokaisen yksilön asenteista ja vuorovaikutustaidoista. Tämän ajatuksen pohjalta aloimme suunnitella leikkimielistä testiä, jonka avulla kaupungin työntekijät pääsevät miettimään omia asenteitaan.

Koska perehdyttäminen on yksi HappyWise Trainerin suosituimpia teemoja, kokosimme vinkit, kuinka rakentaa tehokas perehdytysmateriaali e-oppimisympäristöön.

Toteutimme Oulun ammattikorkeakoululle räätälöityjä pelillisiä tehtäviä HappyWise Trainer -oppimisympäristöön talvella 2014. Asiakkaamme on hyvin tyytyväinen lopputulokseen ja jatkossa opettajat pääsevät tekemään uusia kursseja helposti myös itse.

Meranti Siivouspalvelut käyttää henkilöstönsä perehdyttämisen tukena helppokäyttöistä HappyWise Trainer -oppimisympäristöä. Työvoimaintensiivisessä yrityksessä aikaa säästyy muihin tärkeisiin tehtäviin, koska esimiesten tekemä perehdytystyö on vähentynyt ja uudet työntekijät tutustuvat työhönsä itsenäisesti toiminnallisten verkkokurssien avulla.

Asiakaskohtaamisten tutkimiseen erikoistunut Palvelu Plus Oy hyödyntää HappyWise Traineria eri puolilla Suomea työskentelevien kenttätyöntekijöidensä kouluttamisessa. Kyselimme käyttökokemuksia noin puolen vuoden käytön jälkeen, ja palaute oli erinomainen.