Vanhusten yksinäisyyteen helpotusta pelien avulla

Yhä useampi vanhus asuu nykyisin kotona laitoshoidon sijaan, ja tämä on monille vanhuksille hyvä asia. Ilmiön kääntöpuolena on kuitenkin yksinäisyys ja syrjäytyminen sekä niistä aiheutuvat ikääntymisen nopeutuminen ja erilaiset sairaudet. HappyWise oli mukana kansainvälisessä Join-In-tutkimusprojektissa, joka etsi ratkaisuja vanhusten syrjäytymisen ehkäisyyn ja toiminnalliseen aktivointiin.

Vanhusten elämää varjostaa yksinäisyys

Vanhusten yksinäisyys ja syrjäytyminen ovat yhteiskuntamme suurimpia ongelmia. Noin kolmasosa yli 75-vuotiaista kärsii yksinäisyydestä, eivätkä julkisen sektorin ja järjestöjen toimet riitä ratkaisemaan tätä ongelmaa.

Tutkimusten mukaan ihmiset, joilla on vähän sosiaalisia kontakteja, ovat alttiimpia sairauksille, infarkteille ja Alzheimerin taudille. Yksinäisyys ja liikunnan vähyys liittyvät usein yhteen. Ne nopeuttavat ikääntymistä ja johtavat monessa tapauksessa jopa pitkäaikaiseen laitoshoitoon.

Suurin osa vanhuksista haluaa asua ensisijaisesti kotona. Samalla yksi elämän perustarpeista on yhteenkuuluvuus. Sosiaaliset suhteet ja yhteyden pitäminen muihin ihmisiin on tärkein asia myös vanhuksille. Siksi tarvitaan ratkaisuja, jotka mahdollistavat kotona asumisen ja yhteydenpidon ulkomaailmaan sairauksista huolimatta.

Digitaaliset ratkaisut avuksi

Join-In – Senior Citizens Overcoming Barriers by Joining Fun Activities on kansainvälinen tutkimusprojekti, joka etsi kolmen vuoden aikana digitaalisia ratkaisuja vanhusten syrjäytymisen ehkäisyyn ja toiminnalliseen aktivointiin. Suomesta projektiin osallistui hyötypeleihin erikoistunut HappyWise Oy.  Projektin tuloksena saatiin runsaasti tietoa vanhusten tarpeista ja kiinnostuksen kohteista sekä heidän suhtautumisesta tietokoneisiin ja peleihin.

Oma sosiaalinen verkosto

Lisäksi projektin tuloksena julkaistiin vanhuksille suunnattu sosiaalinen verkosto nimeltään Join-In. Palvelussa vanhukset ovat yhteyksissä ystäviinsä videon välityksellä sekä pelaavat erilaisia vireyttä, kuntoa ja muistia kohottavia pelejä. Esimerkiksi Labyrintti-kävelypelin avulla voi harrastaa liikuntaa ystävien kanssa. Myös yhteydenpito sairaanhoitajiin ja muihin auttaviin tahoihin onnistuu Join-In -palvelun kautta. Palvelun käyttökynnys on tehty vanhuksille mahdollisimman matalaksi, sillä käyttöliittymä ja sisällöt on suunniteltu nimenomaan vanhusten tarpeisiin.

Join-In-palvelua on testattu Norjassa, Saksassa, Irlannissa sekä Unkarissa. Testitulosten mukaan Join-In soveltuu parhaiten vanhuksille, joiden tietokoneen käyttötaidot ovat heikot. Eniten kiitosta palvelu sai henkilöiltä, jotka olivat kokeneet itsensä yksinäisiksi ja halusivat useammin lähteä ulos kodeistaan. Tulokset osoittavat, että Join-In-portaali voi auttaa syrjäytymisvaarassa olevia vanhuksia verkostoitumaan.

Lisätietoa

Aiheeseen liittyviä infograafeja:

 Join-In mediassa:

Comments are closed.