Vinkkejä perehdytykseen

Koska perehdyttäminen on yksi HappyWise Trainerin suosituimpia teemoja, kokosimme vinkit, kuinka rakentaa tehokas perehdytysmateriaali e-oppimisympäristöön.

Miksi perehdyttämiseen kannattaa panostaa?

 • Hyvin suunniteltu ja toteutettu perehdytys nopeuttaa työn omaksumista.
 • Onnistunut perehdytys myös lisää työntekijän sitoutumista työpaikkaansa ja vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta.
 • Perehdyttäminen on tärkeää turvallisuudenkin kannalta. Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja antaa riittävän perehdytyksen mm. työpaikan olosuhteisiin, työvälineisiin ja tuotantovälineisiin sekä työterveyteen liittyviin asioihin.
 • Lisäksi kattava perehdyttäminen vahvistaa positiivista yrityskuvaa.

Perehdyttämisen ydinasiat

Perehdytyksen jälkeen työntekijäsi tulisi tietää:

 • millaisessa yrityksessä hän työskentelee?
 • millaisia asioita yrityksessä arvostetaan?
 • keitä yrityksessä työskentelee ja mitkä ovat heidän roolinsa ja vastuunsa?
 • millaisia tuotteita tai palveluita yritys tarjoaa?
 • ketkä ovat yrityksen asiakkaat?
 • millainen työntekijän oma työnkuva on ja millaisia vastuita siihen liittyy?
 • kuinka ja millaisilla välineillä ja menetelmillä töitä tehdään?
 • mikä merkitys laadukkaalla työnjäljellä on?
 • kuinka turvallisuusasiat on huomioitu?

Perehdytyksen sisältöesimerkit

Alla olevat näytöt on kopioitu esimerkkikurssista “HappyWise Trainer – esimerkki perehdyttämisestä”.
Pääset tutustumaan kurssiin tarkemmin tilaamalla kokeilutunnukset HappyWise Trainer -oppimisympäristöön.

Kerrotaan yrityksen perusasiat:

01lafka_esittely
 Tuodaan esille yrityksen arvot:
 02lafka_arvot
Esitellään henkilöstö:
03lafka_henkilosto
Käydään läpi työn laatuun liittyvät asiat:
04lafka_laatu
Kerrotaan asiakkaista ja yhteistyökumppaneista:
05lafka_asiakkaat
Testataan oppimista:
06lafka_kysymys

Perehdyttäminen on jatkuva prosessi

Mitä pitempi työsuhde ja mitä monipuolisemmat työtehtävät ovat, sitä enemmän tarvitaan perehdyttämistä.
Usein yksi perehdytyskerta ei riitä. Perehdytys on pitempiaikainen prosessi, joka voi sisältää esimerkiksi seuraavia vaiheita:
 • Perehdytyksen suunnittelu
 • Perusasioiden kertominen työhönoton yhteydessä
 • Työntekijän vastaanottaminen
 • Tehtäväkohtainen perehdytys
 • Perehdyttämisen jatkaminen työnteon ohessa
 • Perehdyttämisen arviointi, kehityskeskustelut

HappyWise Trainer tehostaa perehdytystä

Trainerin avulla perehdytysmateriaalit pysyvät helposti ajantasalla ja tiedon jakaminen ja oppimisen seuranta tehostuvat. Materiaalista on olemassa aina viimeisin versio oppimisympäristössä ja uusia kursseja on helppo rakentaa tarkentaen aihepiiriä esimerkiksi tehtäväkohtaisiin koulutuksiin.

Kun perehdytystä on tehostettu, säästynyt työaika voidaan käyttää esimerkiksi henkilökohtaiseen opastukseen ja muihin työtehtäviin.

Trainerin avulla voi myös luottaa, että jokainen työntekijä on perehtynyt tärkeisiin kurssisisältöihin.

Lähde: Hyvä perehdytys -opas > 

Lisätietoa

Ominaisuudet ja edut >
Tiedotteet ja työnäytteet >
Siirry HappyWise Traineriin >

Comments are closed.